051-38823210

باشگاه مشتریان برندپوش در راستای قدردانی از اعتماد مشتریان خود و با هدف ارائه خدمات ویژه به اعضای باشگاه، تقویت ارتباط تعاملی بین فروشگاه برندپوش و مشتریان عزیز و نیز افزایش رضایتمندی ایجاد شده است.

پاداش

با دریافت 50 امتیاز 5 درصد تخفیف در حساب کاربری خود خواهید داشت.

نشان سیلور

با رسیدن به جمع 1000 امتیارها پاداش 200 امتیاز اضافه معادل 20 درصد تخفیف به شما تعلق می گیرد و می توانید به مدت یک ماه از آن استفاده کنید.

نشان گلدن

با رسیدن به جمع 2000 امتیارها پاداش 300 امتیاز اضافه معادل 30 درصد تخفیف به شما تعلق می گیرد و می توانید به مدت سه ماه از آن استفاده کنید.